UWiSE

Een geavanceerd softwareplatform voor het gedetailleerd modelleren van installatie-, exploitatie- & onderhoudsactiviteiten (O&M) en ontmantelingsactiviteiten van offshore hernieuwbare energiesystemen.

Windturbines op zee

Simuleer de logistiek in en rond offshore wind- en zonneparken met onze Unified Windfarm Simulation Environment. UWiSE combineert simulaties van gecompliceerde gebeurtenissen met een grafische op kaarten gebaseerde weergave, waarmee je:

  • De logistiek van reële offshore activa, ondersteunende componenten en opslagplaatsen in detail kunt modelleren.
  • Kunt vertrouwen op robuuste vermogensoutputberekeningen, storingsmechanismen en de verwerking van weerparameters en -locaties.
  • Elk detail van een simulatie kunt inspecteren en je eigen logica op kunt bouwen voor geavanceerd gedrag van assets.
  • Alternatieve opties met kwantitatieve en objectieve prestatie-indicatoren kunt evalueren.

De UWiSE modules

Software disclaimer

Als Nederlandse onafhankelijke onderzoeksorganisatie richt TNO zich continu op kennisontwikkeling. Hoewel de software die op deze website wordt aangeboden met grote zorg is samengesteld, is deze voortdurend in ontwikkeling, onder andere met behulp van de feedback van gebruikers van de software.

TNO kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch garantie geven op de software, noch garanties geven met betrekking tot het serviceniveau. Elk gebruik van TNO software is onderworpen aan een licentieovereenkomst tussen TNO en de gebruiker van de software.

Alle voorbeelden op deze website dienen uitsluitend ter illustratie.